• Home
  • Projecten
  • GOVa perceel 2 Zuid-Willemsvaart Wilhelminakanaal Veghel

N359 Realisatie 3 kruispunten

Werkzaamheden: Opstellen inventarisatie K&L. Opstellen K&L tekeningen. Engineering uitvoeren om tot een verdiepingsslag rapport K&L te komen. Opstellen contracttekst K&L voor de uitvraag van het project.

De N359 is een belangrijke regionale weg door Zuidwest-Fryslân. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, pakt de provincie Fryslân het stuk tussen Bolsward en Leeuwarden aan. Er zijn al een aantal kruispunten in de N359 gerealiseerd. Nu zijn de 3 kruispunten bij Bolsward, Wommels en Burgwerd aan de beurt. De provincie Fryslân heeft bij Peereboom Infra BV de uitvraag gedaan om een verdiepingsslag uit te voeren op het gebied van K&L in relatie tot de drie te realiseren ongelijkvloerse kruispunten en om raakvlakken tekeningen te realiseren waarop aangegeven, alle waar te nemen raakvlakken tussen de aanwezige Kabels en Leidingen (K&L) en de uit te voeren civieltechnische werkzaamheden, binnen de drie project gebieden.

De verdiepingsslag met bijbehorende documenten zal vervolgens gebruikt worden bij de vorming van de uitvraag die op de markt gezet gaat worden.


In opdracht van: Provincie Fryslân | Website Provincie Fryslân

Hogering Almere

Werkzaamheden: Zorgdragen voor realisatie, adviseren en coördineren van het kabel en leiding traject in de contractvorming-, gunning- en uitvoeringsfase van het project.

De Hogering in Almere wordt voor een groot deel verbreedt middels het aanbrengen van extra rijstroken in beide richtingen. Deze verbredingen zijn noodzakelijk om de groei van het verkeer de komende jaren mogelijk te maken. Tevens worden met de aanpassingen van de Hogering de verkeersveiligheid vergroot en de doorstroming van het verkeer bevorderd.
De aanpassingen die nodig zijn om alles te realiseren, zullen gevolgen hebben voor de ondergrondse infrastructuur. In de ondergrond bevinden zich onder andere hoogspanningskabels van TenneT. Deze kabels dienen verlegd te worden zodat ze geen problemen meer op leveren voor de aanpassing van de Hogering.

Peereboom Infra BV is ingeschakeld door de provincie Flevoland, om samen met TenneT deze aanpassingen te realiseren. Er zullen gesprekken met TenneT plaats vinden om vervolgens een verzoek tot aanpassen en de projectovereenstemming op te stellen. Nadat de projectovereenstemming door zowel de provincie als TenneT ondertekend is kunnen de werkzaamheden aan de hoogspanningskabels van TenneT uitgevoerd worden.

Als aanvullende opdracht op de afgeronde werkzaamheden in de contract- en gunningsfase, heeft Peereboom Infra BV ook de opdracht gekregen om het gedeelte K&L in de uitvoeringsfase te faciliteren voor de provincie Flevoland.


In opdracht van Provincie Flevoland | Website provincie Flevoland

Vechtdal Verbinding N340, N48 en N377

Werkzaamheden: Zorgdragen voor realisatie, adviseren en coördineren van het kabel en leiding traject in de contractvorming-, gunning- en uitvoeringsfase van het project.

De provinciale wegen N340, N48 en N377 zijn wegen waar zeer veel verkeersbewegingen plaats vinden. Om deze wegen toekomst robuust te maken, heeft de provincie Overijssel besloten om de komende jaren deze wegen aan te passen, duurzamer en veiliger te maken. De aanpassingen die nodig zijn om alles te realiseren, zullen gevolgen hebben voor de ondergrondse infrastructuur. In de ondergrond bevinden zich namelijk veel kabels en leidingen (K&L) die raakvlakken hebben met het project Vechtdal Verbinding N34, N48 en N377. Deze K&L dienen waar nodig gehandhaafd, aangepast, verwijderd of verlegd te worden.

Peereboom Infra BV is ingeschakeld door de provincie Overijssel, om in de contractvorming- en gunningsfase van het project het gedeelte met betrekking tot de kabels en leidingen op te pakken. Er zullen gesprekken met K&L beheerders plaats vinden om vervolgens de benodigde verzoeken tot aanpassen en projectovereenstemmingen op te stellen. Nadat de projectovereenstemmingen door zowel de provincie als de K&L beheerders getekend zijn, kunnen de werkzaamheden aan K&L uitgevoerd worden.

Als aanvullende opdracht op de afgeronde werkzaamheden in de contract- en gunningsfase, heeft Peereboom Infra BV ook de opdracht gekregen om het gedeelte K&L in de uitvoeringsfase te faciliteren voor de provincie Overijssel.


In opdracht van: Provincie Overijssel | Website provincie Overijssel

Project: Via15

Werkzaamheden: Zorgdragen voor realisatie, adviseren en coördineren van het POSsen traject in de contractvorming fase.

Het wegenverkeersnetwerk rond Arnhem staat regelmatig vast. Zeker in de spitsuren zie je dat het wegennet rond Arnhem de drukte aan voertuigen niet meer kan verwerken. De provincie Gelderland en Rijkswaterstaat gaan dit wegennet versterken zodat het wegennet toekomst robuust wordt. De bereikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid in het gebied zullen toenemen.
Op basis van diverse criteria en in nauw overleg met de regio is er de volgende oplossing uitgekomen:
De Rijksweg A15 zal vanaf Knooppunt Ressen door worden getrokken naar de Rijksweg A12 tussen Zevenaar en Duiven. Tevens wordt de Rijksweg A12 op diverse delen verbreedt.

De aanpassingen die nodig zijn om alles te realiseren zullen gevolgen hebben voor de ondergrondse infrastructuur. In de ondergrond bevinden zich namelijk veel kabels en leidingen (K&L) die raakvlakken hebben met het project Via15. Deze K&L dienen waar nodig gehandhaafd, aangepast, verwijderd of verlegd te worden.

Peereboom Infra BV is ingeschakeld door Antea Nederland BV, om in de contractvorming fase van het project het gedeelte met betrekking tot de contractstukken en projectovereenstemmingen categorie 1 kabels en leidingen op te pakken. Er zullen gesprekken met K&L beheerders plaats vinden om vervolgens de benodigde verzoeken tot aanpassen, verzoeken tot maatregelen en projectovereenstemmingen op te stellen. Nadat de projectovereenstemmingen door zowel Rijkswaterstaat als de K&L beheerders getekend zijn, kunnen de werkzaamheden aan K&L uitgevoerd worden.


In opdracht van: Antea Nederland BV | Klik hier voor de project website

Project: GOVa 6c

Werkzaamheden: adviseren en opstellen contractdeel K&L in tenderfase.

GOVa staat voor Groot Onderhoud Vaarwegen. Dit deel betreft fase 6c;
Groot onderhoud aan de Oeverwerken Brabantse en Limburgse kanalen.

De aanpassingen die nodig zijn om de Oeverwerken te realiseren hebben raakvlakken met alles wat zich in de ondergrond bevindt. Er bevinden zich op de locaties waar de werkzaamheden plaats gaan vinden, veel kabels en leidingen (K&L) die raakvlakken hebben met het project GOVa 6c. Deze K&L dienen in eerste instantie gehandhaafd te worden. Wanneer echter blijkt dat het niet mogelijk is K&L te handhaven, zal er in overleg gekeken worden of aanpassing mogelijk is.

Peereboom Infra BV is ingeschakeld door Van den Biggelaar om in de Tenderfase van het project, advies te geven op het kabel en leiding vlak en om vervolgens samen tot een perfect stuk tekst te komen wat inmiddels in de totale projectaanbieding is meegenomen.


In opdracht van: Van den Biggelaar Grond- en waterbouw | Klik hier voor de project website

Project: Tracé Theemsweg

Werkzaamheden: Reviewen van aanbestedingsdocumenten kabels en leidingen.

In opdracht van Dura Vermeer review werkzaamheden uitgevoerd voor de aanbesteding van het project tracé Theemsweg te Rotterdam. De review en advies werkzaamheden hebben betrekking op het kabel en leiding gedeelte in de totale projectaanbieding.


In opdracht van: Dura Vermeer / Besix

Aanpak Ring Zuid, Groningen

Werkzaamheden: Reviewen van aanbestedingsdocumenten kabels en leidingen.

In opdracht van Mobilis review werkzaamheden uitgevoerd voor de aanbesteding van het project Aanpak Ring Zuid te Groningen. De review en advies werkzaamheden hebben betrekking op het kabel en leiding gedeelte in de totale projectaanbieding.


In opdracht van: Mobilis

Robert Fruinstraat, Rotterdam

Werkzaamheden: Advies en reviewen van Plan van Aanpak.

In opdracht van Haever! Advies en review werkzaamheden uitgevoerd voor het project Robert Fruinstraat te Rotterdam. De review en advies werkzaamheden hebben betrekking op het Plan van Aanpak MKBA Infrastructurele Voorzieningen Kabels en Leidingen, opgesteld door de Rebel Group op verzoek van de gemeente Rotterdam.


In opdracht van: Haever!

 

Ring Zuid, Groningen

Werkzaamheden: Opstellen inventarisatie weggebonden K&L. Realiseren van raakvlakkentekeningen weggebonden K&L.

In opdracht van Dynniq Nederland heeft Peereboom Infra raakvlaktekeningen weggebonden kabels en leidingen gerealiseerd voor circa 1200 meter weg dwars door Groningen t.b.v. het project Aanpak Ring Zuid te Groningen. Vervolgens is er een inventarisatie opgesteld voor de weggebonden kabels en leidingen. De inventarisatie met tekeningen, zullen gebruikt worden om te bepalen welke K&L verlegd c.q. aangepast moeten worden.


In opdracht van: Dynniq Nederland BV | Klik hier voor de project website

Nieuwe Sluis Terneuzen

Werkzaamheden: Inventarisatie K&L, opstellen QuickScan, opstellen Plan Van Aanpak in Tenderfase van het project

Het huidige sluizencomplex bij Terneuzen heeft een drietal zeesluizen. Momenteel zijn deze drie sluizen de toegang tot de havens van Terneuzen en Gent en verzorgen zij de verbinding tussen de Westerschelde en de binnenwateren van België en Frankrijk. Om een betere, vlotte en veiligere doorstroming te krijgen van het scheepvaartverkeer door het sluizencomplex Terneuzen wordt de Middensluis vervangen door De Nieuwe Sluis. Deze nieuwe Middensluis wordt breder, langer en dieper dan de huidige Middensluis. De huidige Westsluis en Oostsluis behouden hun functie.

De aanpassingen die nodig zijn om alles te realiseren zullen gevolgen hebben voor de ondergrondse infrastructuur. In de ondergrond bevinden zich namelijk veel kabels en leidingen (K&L) die raakvlakken hebben met het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze K&L dienen waar nodig gehandhaafd, aangepast, verwijderd of verlegd te worden.

Peereboom Infra BV is ingeschakeld om in de tenderfase van het project een inventarisatie van zowel de K&L van Rijkswaterstaat en de overige K&L beheerders te maken. Vervolgens een QuickScan opgesteld om zo een overzicht van de K&L en de betreffende werkzaamheden te krijgen. Deze QuickScan is verder uitgewerkt en vervolgens omgezet naar een Plan van Aanpak, met hierin o.a. een heldere omschrijving van de werkzaamheden, raakvlakken/risico’s en een kostenraming. Het Plan van Aanpak zal vervolgens gebruikt worden bij de aanbesteding van het project.


In opdracht van: Alliantie Sluis Terneuzen | Klik hier voor de project website

Uitbreiding Sluis Eefde

Werkzaamheden: Verzorgen van advies en coördinatie kabels & leidingen tijdens de uitvoeringsfase van het project

Het huidige sluizencomplex bij Eefde heeft één sluis. Deze sluis ligt in het Twentekanaal. Ook wel de poort van Twente genoemd. Om de bereikbaarheid van Twente te verbeteren via het Twentekanaal, heeft Rijkswaterstaat besloten om een tweede sluis, ten noorden van de huidige sluis, te realiseren.

De aanpassingen die nodig zijn om alles te realiseren zullen gevolgen hebben voor de ondergrondse infrastructuur. In de ondergrond bevinden zich namelijk veel kabels en leidingen (K&L) die raakvlakken hebben met het project Uitbreiding Sluis Eefde. Deze K&L dienen waar nodig gehandhaafd, aangepast, verwijderd of verlegd te worden.

Peereboom Infra BV is ingeschakeld door de combinatie Lock 2 Twente, om in de uitvoeringsfase van het project het gedeelte K&L op te pakken. Er zullen gesprekken met K&L beheerders plaats vinden om vervolgens de benodigde verzoeken tot aanpassen, verzoeken tot maatregelen en projectovereenstemmingen op te stellen. Nadat de projectovereenstemmingen door zowel Rijkswaterstaat als de K&L beheerders getekend zijn, kunnen de werkzaamheden aan K&L uitgevoerd worden.

In opdracht van: Lock 2 Twente (Mobilis | Croonwolter & Dros) | Klik hier voor de project website bij RWS

Herprofilering De Boelelaan Oost in Amsterdam

Werkzaamheden: Advies | Opstellen Risico beheersplan K&L

De Boelelaan Oost in Amsterdam wordt zodanig aangepast, dat dit een zeer grote impact heeft op de ondergrondse infrastructuur. Ten tijden van de aanbesteding is er veel tijd en aandacht besteed aan de kabels en leidingen die zich in het projectgebied bevinden. Peereboom Infra BV is ingeschakeld door Heijmans om naar aanleiding van de K&L inventarisatie en contractdocumenten een Risico Beheersplan K&L op te stellen.


In opdracht van: Heijmans | Klik hier voor de project website

Ring Utrecht A27/A12

Werkzaamheden: Consultant Ondergrondse Infra

De Ring Utrecht is één van de plaatsen in Nederland waar veel verkeersbewegingen plaats vinden. De problemen die hier ontstaan zijn onder andere; files, geluidsoverlast en een verminderde luchtkwaliteit. Momenteel worden er oplossingen gezocht voor deze problemen. Het streven is om betere, vlotte en veiligere doorstroming te krijgen van verkeer op de Ring Utrecht. Het verbeteren van de leefbaarheid is ook een groot aandachtspunt bij de aanpassing van Ring Utrecht. 

De aanpassingen die nodig zijn om alles te realiseren zullen gevolgen hebben voor de ondergrondse infrastructuur. In de ondergrond bevinden zich namelijk veel kabels en leidingen (K&L) die raakvlakken hebben met het project Ring Utrecht A27/A12. Deze K&L dienen waar nodig aangepast of verlegd te worden. Peereboom Infra is ingeschakeld om advies en sturing te geven op het gebied van K&L in de ondergrondse infrastructuur.


In opdracht van: Rijkswaterstaat | Klik hier voor de project website van RWS

Knooppunt Hoevelaken

Werkzaamheden: Advies | Consultant Ondergrondse Infra

Knooppunt Hoevelaken is een belangrijk verkeersknooppunt in Nederland waar dagelijks veel files staan. Rijkswaterstaat is momenteel bezig, om in samenwerking met overheden uit de regio, dit probleem in kaart te brengen en aan te pakken. Met de aanpak van het knooppunt en de aansluitende Rijkswegen (A1 en A28) wil men o.a. zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.

In de ondergrond bevinden zich veel kabels en leidingen (K&L) die raakvlakken hebben met het project Knooppunt Hoevelaken. Deze K&L dienen waar nodig aangepast of verlegd te worden. Peereboom Infra is ingeschakeld om advies en sturing te geven op het gebied van de ondergrondse infrastructuur.


In opdracht van: Rijkswaterstaat | Klik hier voor de project website van RWS

Traverse Harlingen

Werkzaamheden: Advies | Coördinatie Kabels en Leidingen

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren, de weg veiliger te maken en de leefbaarheid in Harlingen te versterken, maken de provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Rijkswaterstaat de N31 toekomstbestendig. De N31 door Harlingen zal verdiept worden aangelegd als een 100 km/u weg met 2x2 rijstroken. Een onderdeel van de verdiepte ligging is een aquaduct in het Van Harinxmakanaal voor doorgaand verkeer. Peereboom Infra B.V.  is hier ingezet om advies en coördinatie te verzorgen vanaf de planstudiefase tot en met de uitvoeringsfase.


In opdracht van: Rijkswaterstaat | Klik hier voor de project website

Knooppunt Joure

Werkzaamheden: Advies | Coördinatie Kabels en Leidingen

Het verkeersplein Joure heeft momenteel niet voldoende capaciteit, met name in de spits, om grote verkeersdoorstromingen te realiseren. Dit zorgt voor opstoppingen voor de wegen van en naar Joure.  De komende jaren wordt het knelpunt omgebouwd tot knooppunt! Het project Knooppunt Joure gaat er voor zorgen dat er een vlotte doorstroom van verkeer gerealiseerd gaat worden op de A6 en de A7. Het tegen gaan van sluipverkeer in de omliggende dorpen zal door het project afnemen, waardoor het de verkeersveiligheid ten goede komt. Peereboom Infra B.V.  is hier ingezet om advies en coördinatie te verzorgen vanaf de planstudiefase tot en met de uitvoeringsfase.


In opdracht van: RijkswaterstaatKlik hier voor de project website van RWS

A12 Parallelstructuur

Werkzaamheden: Advies op het gebied Kabels en Leidingen

Gouwe Schakel is een combinatie van Mobilis, Van Gelder, Strabag en Zublin. Op de A12 bij het knooppunt Gouwe heeft het verkeer vanuit Gouda in de richting van Den Haag te maken met gevaarlijke verkeersituaties en filevorming rondom het Gouweaquaduct. Onder de Projectnaam Parallelstructuur A12 is de Provincie Zuid Holland bezig om een oplossing te bedenken om de onveilige situaties en opstoppingen rond dit wegen knooppunt op te lossen. De oplossingen die er momenteel liggen zijn o.a. een extra Gouwe kruising middels een beweegbare brug over De Gouwe en de Moordrechtboog. De Moordrechtboog is een nieuwe provinciale weg tussen de A20 en de A12 nabij Waddinxveen.

Peereboom Infra B.V.  heeft voor dit project de knelpunten besproken met de kabel en leiding beheerders naar aanleiding van een bestaande inventarisatie. De oplossing die uit de gesprekken met de kabel en leiding beheerders naar voren zijn gekomen intern in het project besproken en vastgelegd. Deze oplossingen zijn vervolgens gebruikt in de totale projectaanbieding.


In opdracht van: Gouwe Schakel | Klik hier voor de project website

Meppelerdiep sluis

Werkzaamheden: Advies K&L en opstellen kwaliteitsplan K&L

De bestaande keersluis in het Meppelerdiep gaat omgebouwd worden tot schutsluis. De nieuwe sluis wordt breder en dieper zodat er een veilige en vlotte doorvaart kan plaatsvinden om het hele jaar door het van en naar het Meppelerdiep te varen.
Peereboom Infra B.V. heeft voor dit project het deelkwaliteitsplan geschreven. Dit deelkwaliteitsplan is een onderdeel van het totale projectmanagementplan.


In opdracht van: Oranjewoud | Klik hier voor de project website

De Wissel te Beetsterzwaag

Werkzaamheden: Advies op het gebied van Kabels en Leidingen

De locatie van De Wissel te Beetsterzwaag is her ontwikkeld. Het nieuwbouw programma bestaat uit het renoveren en nieuw bouwen van paviljoens en overige gebouwen. Tevens wordt het hele terrein en de boven en ondergrondse infrastructuur aangepakt. Peereboom Infra heeft advies gegeven met betrekking tot de huidige kabels en leidingen ten opzichte van het nieuw te ontwikkelen projectplan.


In opdracht van: Buro Hoogstraat | Klik hier voor de project website

IGO Oost Nederland (A15)

Werkzaamheden: Advies op het gebied van Kabels en Leidingen

IGO staat voor Integraal Groot Onderhoud. De werkzaamheden aangaande  kabels en leidingen hebben betrekking op het deel Rijksweg A15 ten oosten van de Prins Bernhardsluis bij Tiel. Dit in verband met het onderhoud en het deels verbreden van de A15 ter hoogte van Tiel.


In opdracht van: Van Gelder. | Klik hier voor de project website

A50 Ewijk – Valburg

Werkzaamheden: Advies | Coördinatie Kabels en Leidingen

Het project A50 Ewijk – Valburg omhelst globaal de volgende werkzaamheden; In de “oude “ situatie heeft de A50 2x2 rijstroken en 1 brug over de rivier De Waal. In de toekomstige situatie moeten deze rijbanen verdubbeld worden naar 2x4 rijstroken. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een extra brug over de rivier De Waal wordt gerealiseerd. De knooppunten Ewijk en Valburg worden ook zodanig aangepast, dat er een vlottere doorstroming van het verkeer kan plaatsvinden.

Peereboom Infra B.V. heeft hier het totale pakket met betrekking tot de kabels en leidingen verzorgt vanaf de tenderfase tot en met de uitvoeringsfase.


In opdracht van: Waalkoppel. | Klik hier voor de project website

Gemeente Beuningen

Werkzaamheden: Advies op het gebied van gemeentelijke Nuts aansluitingen

Voor de Gemeente Beuningen haar Nuts aansluitingen gestructureerd en hiervoor werkbare bestanden gecreëerd. Vervolgens advies uitgebracht met betrekking tot de Nutsaansluitingen om de keuze te kunnen maken voor grootverbruik en/of kleinverbruik.


In opdracht van: Gemeente Beuningen | Klik hier voor de project website

A6 aansluiting 9 en N727

Werkzaamheden: Opstellen inventarisatie K&L. Opstellen K&L tekeningen. Opstellen QuickScan.

Voor de uitbreiding van Lelystad Airport is een betere bereikbaarheid nodig. Daarom werkt provincie Flevoland, samen met het Rijk, de gemeente Lelystad en het regionale bedrijfsleven, sinds 2016 gefaseerd aan een aantal infrastructurele projecten. Eén van deze projecten is het aanleggen van de verbindingsweg N727. Dit is het tweede deel van de Anthony Fokkerweg. Deze weg verbindt het eerste deel van de Anthony Fokkerweg met de snelweg A6. De halve aansluiting met de A6 zorgt voor een betere verdeling van het verkeer: het bevordert de doorstroming, verbetert de bereikbaarheid van de luchthaven voor verkeer vanuit de Randstad en vermindert de verkeersdruk bij afslag 10 Lelystad.
De uitvoeringswerkzaamheden voor de provinciale verbindingsweg met de halve aansluiting op de A6 (afslag 9) duren tot begin 2021.

Van Gelder heeft bij Peereboom Infra de uitvraag gedaan om een QuickScan uit te voeren op het gebied van K&L in het contract en om een K&L inventarisatie en raakvlakken tekening te realiseren waarop aangegeven, alle waar te nemen raakvlakken tussen de aanwezige K&L en de uit te voeren civieltechnische werkzaamheden, binnen het project gebied.
De QuickScan met bijbehorende documenten zal vervolgens gebruikt worden bij de aanbesteding van het project.


In opdracht van: Van GelderWebsite Provincie Flevoland

N34 Emmen West

Werkzaamheden: Opstellen inventarisatie K&L. Opstellen K&L tekeningen. Opstellen QuickScan.

De verdubbeling van de N34 tussen Emmen en Coevorden is al jarenlang een wens van omwonenden, gemeenten en provincie. Op 19 april 2016 heeft de provincie besloten dat de weg in 2019 kan worden uitgebreid van twee naar vier rijstroken. De N34 gaat dus voor een deel verdubbeld worden. Het werk ligt aan de N34 ter hoogte van Emmen West tot en met de stroomweg N381, het bevat 2 kunstwerken en heeft een totale lengte van ca. 3 kilometer.

Van Gelder heeft bij Peereboom Infra de uitvraag gedaan om een QuickScan uit te voeren op het gebied van K&L in het contract en om een K&L inventarisatie en raakvlakken tekening te realiseren waarop aangegeven, alle waar te nemen raakvlakken tussen de aanwezige K&L en de uit te voeren civieltechnische werkzaamheden, binnen het project gebied. De QuickScan met bijbehorende documenten zal vervolgens gebruikt worden bij de aanbesteding van het project.


In opdracht van: Van Gelder | Website Provincie Drenthe

Geleidewerken, Burgemeester Peterssluis te Bergen op Zoom

Werkzaamheden: Adviesrapport Kabels en Leidingen opstellen t.b.v. aanbesteding

Ten behoeve van de Burgemeester Peterssluis heeft de Gemeente Bergen op Zoom een aanbesteding op de markt gezet voor het vervangen en nieuw plaatsen van remming en geleidewerken. De aanwezige Kabels en Leidingen in het Bergsche Diep, ten westen van de Burgemeester Peterssluis, dienen tijdens de uitvoeringswerkzaamheden ongestoord te blijven liggen en hun functie te behouden.

Peereboom Infra B.V. heeft hier onderzoek naar gedaan en er vervolgens een adviesrapport voor opgesteld. Dit rapport is vervolgens gebruikt bij de aanbesteding van het project.


In opdracht van: Beens Groep | Klik hier voor de project website

GOVa perceel 2 Zuid-Willemsvaart Wilhelminakanaal Veghel

Werkzaamheden: Adviseren en support op het gebied van kabels en leidingen tijdens de voorbereiding- en uitvoeringswerkzaamheden.

De Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal zullen opgewaardeerd worden, zodat er grotere schepen deze wateren kunnen bevaren. De werkzaamheden die hier uitgevoerd worden bestaan o.a. uit het lokaal verstevigen van de oever door nieuwe damwanden te plaatsen, het aanbrengen van bodem bescherming op diverse locaties, het plaatsen van afmeerpalen en verstevigen van geleidewerken bij bruggen. Op verschillende plaatsen in dit project bevinden zich kabels en leidingen in de grond. Deze dienen zoveel mogelijk in stand gehouden te worden, echter ontkomt men er soms niet aan om toch een verlegging te realiseren.


In opdracht van: Beens Groep | Klik hier voor de project website