• Wat doet Peereboom Infra?

  Onze basiswerkzaamheden staan hieronder vermeld.

Diensten Peereboom Infra B.V.

Planstudiefase | Tenderfase

 • Adviseren en coördineren in de Planstudie- Tenderfase van projecten, waar de ondergrondse infrastructuur raakvlakken heeft met de nieuw te ontwerpen wegtracés en of kunstwerken.
 • Opstellen contractteksten K&L voor Opdrachtgevende partijen.
 • Communicatie en afstemmen met externe partijen zoals o.a. Overheidsinstellingen, Gemeentelijke instanties, Kabel en Leiding beheerders en Provincies.
 • Tracé engineering.
 • Opstellen inventarisatie van kabels en leidingen.
 • Opstellen raakvlakken- verlegtekeningen kabels en leidingen.
 • Knelpunten voor zover mogelijk op voorhand inventariseren en omzetten naar oplossingen, om stagnatie tijdens uitvoering te voorkomen.
 • Adviseren bij het opstellen van definitieve verleggingsplannen.
 • QuickScan K&L opstellen.
 • Opstellen project specifieke contracttekst voor kabels en leidingen.

VTA | VTM | POS

 • Realiseren van Verzoek tot Aanpassen (VTA), Verzoek tot Maatregelen (VTM), Projectovereenstemming (POS).
 • Realiseren en opstellen van verzoek tot verleg brieven.
 • Toepassen van de  NKL ’99, OKL ‘99 en Telecomwet.
 • Toepassen provinciale en gemeentelijke verlegregelingen.
 • Opstellen eindbeschikkingen bij eindafrekening POS.

Uitvoering verleggingswerkzaamheden

 • Coördinatie en toezicht op het moment van uitvoering kabel en leiding werkzaamheden.
 • Adviseren en coördineren van verleggingen van kabels en leidingen voordat de projectaannemer in beeld komt.
 • Financiële overzichten maken en bijhouden van uit te voeren K&L werkzaamheden volgens afgesloten Projectovereenstemmingen.

Grote langdurige projecten en het Kadaster (KLIC)

 • Adviseren bij het toepassen van KLIC beheer volgens de WIBON-wetgeving op grotere projecten.

Advies nodig?

Middelstuk 4
8196 LA  Welsum

T + 31 570 547 848
Kamer van Koophandel 61078107

Peereboom Infra B.V.

Middelstuk 4
8196 LA  Welsum

T + 31 (0)570 547 848
Kamer van Koophandel 61078107

Alle rechten voorbehouden   | Website: Everards   |  Deze website gebuikt cookies   |   Privacy Statement