peereboom infra structuur kan goedkoper 2014

Diensten en producten

De diensten en producten van Peereboom Infra B.V.

 • Planstudiefase | Tenderfase
 • Adviseren en coördineren in de Planstudie- Tenderfase van projecten, waar de ondergrondse infrastructuur raakvlakken heeft met de nieuw te ontwerpen wegtracés en of kunstwerken.
 • Communicatie en afstemmen met externe partijen zoals o.a. Overheidsinstellingen, Gemeentelijke instanties, Kabel en Leiding beheerders en Provincies.
 • Tracé engineering.
 • Inventarisatie van kabels en leidingen
 • Knelpunten voor zover mogelijk op voorhand inventariseren en omzetten naar oplossingen, om stagnatie tijdens uitvoering te voorkomen.
 • Adviseren bij het opstellen van definitieve verleggingsplannen.

VTA | VTM | POS

 • Realiseren van Verzoek tot Aanpassen (VTA), Verzoek tot Maatregelen (VTM), Projectovereenstemming (POS).
 • Toepassen van de  NKL ’99, OKL ‘99 en Telecomwet.
 • Opstellen eindbeschikkingen bij eindafrekening POS.

Uitvoering verleggingswerkzaamheden

 • Coördinatie en toezicht op het moment van uitvoering kabel en leiding werkzaamheden.
 • Adviseren en coördineren van verleggingen van kabels en leidingen voordat de projectaannemer in beeld komt.

Grote langdurige projecten en het Kadaster (KLIC)

 • Adviseren bij het toepassen van KLIC beheer volgens de WION-wetgeving op grotere projecten.