Herprofilering De Boelelaan Oost in Amsterdam

Werkzaamheden: Advies | Opstellen Risico beheersplan K&L

De Boelelaan Oost in Amsterdam wordt zodanig aangepast, dat dit een zeer grote impact heeft op de ondergrondse infrastructuur. Ten tijden van de aanbesteding is er veel tijd en aandacht besteed aan de kabels en leidingen die zich in het projectgebied bevinden. Peereboom Infra BV is ingeschakeld door Heijmans om naar aanleiding van de K&L inventarisatie en contractdocumenten een Risico Beheersplan K&L op te stellen.


In opdracht van: Heijmans | Klik hier voor de project website