De Wissel te Beetsterzwaag

Werkzaamheden: Advies op het gebied van Kabels en Leidingen

De locatie van De Wissel te Beetsterzwaag is her ontwikkeld. Het nieuwbouw programma bestaat uit het renoveren en nieuw bouwen van paviljoens en overige gebouwen. Tevens wordt het hele terrein en de boven en ondergrondse infrastructuur aangepakt. Peereboom Infra heeft advies gegeven met betrekking tot de huidige kabels en leidingen ten opzichte van het nieuw te ontwikkelen projectplan.


In opdracht van: Buro Hoogstraat | Klik hier voor de project website