Traverse Harlingen

Werkzaamheden: Advisering en coördinatie kabels en leidingen

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren, de weg veiliger te maken en de leefbaarheid in Harlingen te versterken, maken de provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Rijkswaterstaat de N31 toekomstbestendig.

De N31 door Harlingen zal verdiept worden aangelegd als een 100 km/u weg met 2x2 rijstroken. Een onderdeel van de verdiepte ligging is een aquaduct in het Van Harinxmakanaal voor doorgaand verkeer. Peereboom Infra B.V.  is hier ingezet om advies en coördinatie te verzorgen vanaf de planstudiefase tot en met de uitvoeringsfase.

Opdrachtgever van dit project

Rijkswaterstaat


Peereboom Infra B.V.

Middelstuk 4
8196 LA  Welsum

T + 31 (0)570 547 848
Kamer van Koophandel 61078107

Alle rechten voorbehouden   | Website: Everards   |  Deze website gebuikt cookies   |   Privacy Statement