Traverse Harlingen

Werkzaamheden: Advies | Coördinatie Kabels en Leidingen

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren, de weg veiliger te maken en de leefbaarheid in Harlingen te versterken, maken de provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Rijkswaterstaat de N31 toekomstbestendig. De N31 door Harlingen zal verdiept worden aangelegd als een 100 km/u weg met 2x2 rijstroken. Een onderdeel van de verdiepte ligging is een aquaduct in het Van Harinxmakanaal voor doorgaand verkeer. Peereboom Infra B.V.  is hier ingezet om advies en coördinatie te verzorgen vanaf de planstudiefase tot en met de uitvoeringsfase.


In opdracht van: Rijkswaterstaat | Klik hier voor de project website