• Projecten
  • Dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok

Dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok

Werkzaamheden: Verzorgen van advies en engineering voor het verleggen cq aanpassen van gemeentelijke rioolleidingen ivm dijkverzwaringsproject Wolferen-Sprok langs de Waal.

Dijken houden het water tegen, zodat mensen veilig er achter kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en straks. Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt 13,2 kilometer binnen het dijkversterkingsproject.

Voor de delen waar de gemeente Overbetuwe K&L heeft liggen en deze een raakvlak hebben met het project, zullen de K&L aangepast c.q. verplaatst moeten worden.

Peereboom Infra BV is ingeschakeld door de gemeente Overbetuwe, om dit te verzorgen. Er vinden gespreken plaats met de combinatie Betuwsewaard, welke in opdracht van het Waterschap Rivierenland de werkzaamheden met betrekking tot de dijk verzwaringen coördineert en organiseert. Peereboom Infra BV faciliteert de gemeente Overbetuwe van begin tot einde project op het gebied van de K&L.

Opdrachtgever van dit project

Gemeente Overbetuwe


Peereboom Infra B.V.

Middelstuk 4
8196 LA  Welsum

T + 31 (0)570 547 848
Kamer van Koophandel 61078107

Alle rechten voorbehouden   | Website: Everards   |  Deze website gebuikt cookies   |   Privacy Statement