Geleidewerken, Burgemeester Peterssluis te Bergen op Zoom

Werkzaamheden: Adviesrapport Kabels en Leidingen opstellen t.b.v. aanbesteding

Ten behoeve van de Burgemeester Peterssluis heeft de Gemeente Bergen op Zoom een aanbesteding op de markt gezet voor het vervangen en nieuw plaatsen van remming en geleidewerken. De aanwezige Kabels en Leidingen in het Bergsche Diep, ten westen van de Burgemeester Peterssluis, dienen tijdens de uitvoeringswerkzaamheden ongestoord te blijven liggen en hun functie te behouden.

Peereboom Infra B.V. heeft hier onderzoek naar gedaan en er vervolgens een adviesrapport voor opgesteld. Dit rapport is vervolgens gebruikt bij de aanbesteding van het project.


In opdracht van: Beens Groep | Klik hier voor de project website