A12 Parallelstructuur

Werkzaamheden: Advies op het gebied Kabels en Leidingen

Gouwe Schakel is een combinatie van Mobilis, Van Gelder, Strabag en Zublin. Op de A12 bij het knooppunt Gouwe heeft het verkeer vanuit Gouda in de richting van Den Haag te maken met gevaarlijke verkeersituaties en filevorming rondom het Gouweaquaduct. Onder de Projectnaam Parallelstructuur A12 is de Provincie Zuid Holland bezig om een oplossing te bedenken om de onveilige situaties en opstoppingen rond dit wegen knooppunt op te lossen. De oplossingen die er momenteel liggen zijn o.a. een extra Gouwe kruising middels een beweegbare brug over De Gouwe en de Moordrechtboog. De Moordrechtboog is een nieuwe provinciale weg tussen de A20 en de A12 nabij Waddinxveen.

Peereboom Infra B.V.  heeft voor dit project de knelpunten besproken met de kabel en leiding beheerders naar aanleiding van een bestaande inventarisatie. De oplossing die uit de gesprekken met de kabel en leiding beheerders naar voren zijn gekomen intern in het project besproken en vastgelegd. Deze oplossingen zijn vervolgens gebruikt in de totale projectaanbieding.


In opdracht van: Gouwe Schakel | Klik hier voor de project website