Ring Zuid, Groningen

Werkzaamheden: Opstellen inventarisatie weggebonden K&L. Realiseren van raakvlakkentekeningen weggebonden K&L.

In opdracht van Dynniq Nederland heeft Peereboom Infra raakvlaktekeningen weggebonden kabels en leidingen gerealiseerd voor circa 1200 meter weg dwars door Groningen t.b.v. het project Aanpak Ring Zuid te Groningen. Vervolgens is er een inventarisatie opgesteld voor de weggebonden kabels en leidingen. De inventarisatie met tekeningen, zullen gebruikt worden om te bepalen welke K&L verlegd c.q. aangepast moeten worden.

Opdrachtgever van dit project

Dynniq Nederland BV


Peereboom Infra B.V.

Middelstuk 4
8196 LA  Welsum

T + 31 (0)570 547 848
Kamer van Koophandel 61078107

Alle rechten voorbehouden   | Website: Everards   |  Deze website gebuikt cookies   |   Privacy Statement