Nieuwe Sluis Terneuzen

Werkzaamheden: Inventarisatie K&L, opstellen QuickScan, opstellen Plan Van Aanpak in Tenderfase van het project

Het huidige sluizencomplex bij Terneuzen heeft een drietal zeesluizen. Momenteel zijn deze drie sluizen de toegang tot de havens van Terneuzen en Gent en verzorgen zij de verbinding tussen de Westerschelde en de binnenwateren van België en Frankrijk. Om een betere, vlotte en veiligere doorstroming te krijgen van het scheepvaartverkeer door het sluizencomplex Terneuzen wordt de Middensluis vervangen door De Nieuwe Sluis. Deze nieuwe Middensluis wordt breder, langer en dieper dan de huidige Middensluis. De huidige Westsluis en Oostsluis behouden hun functie.

De aanpassingen die nodig zijn om alles te realiseren zullen gevolgen hebben voor de ondergrondse infrastructuur. In de ondergrond bevinden zich namelijk veel kabels en leidingen (K&L) die raakvlakken hebben met het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze K&L dienen waar nodig gehandhaafd, aangepast, verwijderd of verlegd te worden.

Peereboom Infra BV is ingeschakeld om in de tenderfase van het project een inventarisatie van zowel de K&L van Rijkswaterstaat en de overige K&L beheerders te maken. Vervolgens een QuickScan opgesteld om zo een overzicht van de K&L en de betreffende werkzaamheden te krijgen. Deze QuickScan is verder uitgewerkt en vervolgens omgezet naar een Plan van Aanpak, met hierin o.a. een heldere omschrijving van de werkzaamheden, raakvlakken/risico’s en een kostenraming. Het Plan van Aanpak zal vervolgens gebruikt worden bij de aanbesteding van het project.

Opdrachtgever van dit project

Alliantie Sluis Terneuzen


Peereboom Infra B.V.

Middelstuk 4
8196 LA  Welsum

T + 31 (0)570 547 848
Kamer van Koophandel 61078107

Alle rechten voorbehouden   | Website: Everards   |  Deze website gebuikt cookies   |   Privacy Statement