Ring Zuid, Groningen

Werkzaamheden: Opstellen inventarisatie weggebonden K&L. Realiseren van raakvlakkentekeningen weggebonden K&L.

In opdracht van Dynniq Nederland heeft Peereboom Infra raakvlaktekeningen weggebonden kabels en leidingen gerealiseerd voor circa 1200 meter weg dwars door Groningen t.b.v. het project Aanpak Ring Zuid te Groningen. Vervolgens is er een inventarisatie opgesteld voor de weggebonden kabels en leidingen. De inventarisatie met tekeningen, zullen gebruikt worden om te bepalen welke K&L verlegd c.q. aangepast moeten worden.


In opdracht van: Dynniq Nederland BV | Klik hier voor de project website