A50 Ewijk – Valburg

Werkzaamheden: Advies | Coördinatie Kabels en Leidingen

Het project A50 Ewijk – Valburg omhelst globaal de volgende werkzaamheden; In de “oude “ situatie heeft de A50 2x2 rijstroken en 1 brug over de rivier De Waal. In de toekomstige situatie moeten deze rijbanen verdubbeld worden naar 2x4 rijstroken. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een extra brug over de rivier De Waal wordt gerealiseerd. De knooppunten Ewijk en Valburg worden ook zodanig aangepast, dat er een vlottere doorstroming van het verkeer kan plaatsvinden.

Peereboom Infra B.V. heeft hier het totale pakket met betrekking tot de kabels en leidingen verzorgt vanaf de tenderfase tot en met de uitvoeringsfase.


In opdracht van: Waalkoppel. | Klik hier voor de project website