N34 Emmen West

Werkzaamheden: Opstellen inventarisatie K&L. Opstellen K&L tekeningen. Opstellen QuickScan.

De verdubbeling van de N34 tussen Emmen en Coevorden is al jarenlang een wens van omwonenden, gemeenten en provincie. Op 19 april 2016 heeft de provincie besloten dat de weg in 2019 kan worden uitgebreid van twee naar vier rijstroken. De N34 gaat dus voor een deel verdubbeld worden. Het werk ligt aan de N34 ter hoogte van Emmen West tot en met de stroomweg N381, het bevat 2 kunstwerken en heeft een totale lengte van ca. 3 kilometer.

Van Gelder heeft bij Peereboom Infra de uitvraag gedaan om een QuickScan uit te voeren op het gebied van K&L in het contract en om een K&L inventarisatie en raakvlakken tekening te realiseren waarop aangegeven, alle waar te nemen raakvlakken tussen de aanwezige K&L en de uit te voeren civieltechnische werkzaamheden, binnen het project gebied. De QuickScan met bijbehorende documenten zal vervolgens gebruikt worden bij de aanbesteding van het project.


In opdracht van: Van Gelder | Website Provincie Drenthe