Project: GOVa 6c

Werkzaamheden: adviseren en opstellen contractdeel K&L in tenderfase.

GOVa staat voor Groot Onderhoud Vaarwegen. Dit deel betreft fase 6c;
Groot onderhoud aan de Oeverwerken Brabantse en Limburgse kanalen.

De aanpassingen die nodig zijn om de Oeverwerken te realiseren hebben raakvlakken met alles wat zich in de ondergrond bevindt. Er bevinden zich op de locaties waar de werkzaamheden plaats gaan vinden, veel kabels en leidingen (K&L) die raakvlakken hebben met het project GOVa 6c. Deze K&L dienen in eerste instantie gehandhaafd te worden. Wanneer echter blijkt dat het niet mogelijk is K&L te handhaven, zal er in overleg gekeken worden of aanpassing mogelijk is.

Peereboom Infra BV is ingeschakeld door Van den Biggelaar om in de Tenderfase van het project, advies te geven op het kabel en leiding vlak en om vervolgens samen tot een perfect stuk tekst te komen wat inmiddels in de totale projectaanbieding is meegenomen.


In opdracht van: Van den Biggelaar Grond- en waterbouw | Klik hier voor de project website